Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť

DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť [Medieval Castles in Slovakia. Life, Culture, Society]. recenzenti: Rastislav Kožiak, DušanZupka. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 488 s. ISBN 978-80-224-1608-5


Recent Portfolios