Knihy
Záverečný zväzok knižného cyklu Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti autor už nestihol napísať, nečakane zomrel v decembri 2018. Jeho manželka, historička Daniela Dvořáková sa podujala zavŕšiť knižnú sériu namiesto neho. Na základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu, ktorá zachytáva život a prácu Pavla Dvořáka počas tridsiatich štyroch rokov, ktoré strávila po jeho boku. Ku každej kapitole sú zaradené texty Pavla Dvořáka, ktoré vznikali v tom období, o ktorom konkrétna kapitola pojednáva. Desiaty zväzok Stôp dávnej minulosti je tak spoločným dielom oboch manželov. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti a smútku, a súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla Dvořáka. Pavel Dvořák túto knihu už nemohol napísať sám a predsa je jej autorom. Je to jeho „nenapísaná“ kniha.
Záverečný zväzok knižného cyklu Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti autor už nestihol napísať, nečakane zomrel v decembri 2018. Jeho manželka, historička Daniela Dvořáková sa podujala zavŕšiť knižnú sériu namiesto neho. Na základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu, ktorá zachytáva život a prácu Pavla Dvořáka počas tridsiatich štyroch rokov, ktoré strávila po jeho boku. Ku každej kapitole sú zaradené texty Pavla Dvořáka, ktoré vznikali v tom období, o ktorom konkrétna kapitola pojednáva. Desiaty zväzok Stôp dávnej minulosti je tak spoločným dielom oboch manželov. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti a smútku, a súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla Dvořáka. Pavel Dvořák túto knihu už nemohol napísať sám a predsa je jej autorom. Je to jeho „nenapísaná“ kniha.
Čierna kráľovná Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Napriek tomu zostáva v tieni svojho slávneho manžela, Žigmunda Luxemburského. Barbora. „Čierna kráľovná“ alebo „nemecká Messalina“ je známa skôr ako podivná literárna postava, opradená mýtami a legendami, než ako skutočná historická osobnosť. Čierna kráľovná Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná,  patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Napriek tomu zostáva v tieni svojho slávneho manžela, Žigmunda Luxemburského. Barbora. „Čierna kráľovná“ alebo „nemecká Messalina“ je známa skôr ako  podivná literárna postava, opradená mýtami a legendami, než ako skutočná historická osobnosť. Napriek tomu, že bola uhorskou kráľovnou bezmála pol storočia a poldruha desaťročia ovládala veľkú časť územia dnešného Slovenska, zostávala až doteraz mimo pozornosti historikov. Predkladaná kniha je prvou monografiou venovanou tejto nesporne pozoruhodnej žene – kráľovnej. Čierna kráľovná je svojským pokračovaním Dvořákovej knihy Rytier a jeho kráľ (Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský), knihy, ktorá sa dočkala štyroch vydaní na Slovensku i v zahraničí.
Čierna kráľovná Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Napriek tomu zostáva v tieni svojho slávneho manžela, Žigmunda Luxemburského. Barbora. „Čierna kráľovná“ alebo „nemecká Messalina“ je známa skôr ako podivná literárna postava, opradená mýtami a legendami, než ako skutočná historická osobnosť. Čierna kráľovná Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Napriek tomu zostáva v tieni svojho slávneho manžela, Žigmunda Luxemburského. Barbora. „Čierna kráľovná“ alebo „nemecká Messalina“ je známa skôr ako podivná literárna postava, opradená mýtami a legendami, než ako skutočná historická osobnosť. Napriek tomu, že bola uhorskou kráľovnou bezmála pol storočia a poldruha desaťročia ovládala veľkú časť územia dnešného Slovenska, zostávala až doteraz mimo pozornosti historikov. Predkladaná kniha je prvou monografiou venovanou tejto nesporne pozoruhodnej žene – kráľovnej. Čierna kráľovná je svojským pokračovaním Dvořákovej knihy Rytier a jeho kráľ (Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský), knihy, ktorá sa dočkala štyroch vydaní na Slovensku i v zahraničí.
Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin. Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften : VEDA Publishing House of the Slovak Academy o Sciences, 2017. 344 s. Spectrum Slovakia, Band 11. ISBN 978-3-631-67326-3(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV).
Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin. Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften : VEDA Publishing House of the Slovak Academy o Sciences, 2017. 344 s. Spectrum Slovakia, Band 11. ISBN 978-3-631-67326-3(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV).
Kniha D. Dvořákovej si všíma všetky aspekty súžitia človeka a koňa, podáva ich cez osudy konkrétnych historických postáv, ponúka príbehy kráľov a rytierov, urodzených dám, ale aj prostých poddaných, ktorým do života zasiahol kôň, v niektorých okamihoch dokonca doslova menil dejiny, ako sa to udialo napríklad v bitke pri Moháči, ktorú neobratný kráľov kôň povýšil na historický medzník. Kniha D. Dvořákovej si všíma všetky aspekty súžitia človeka a koňa, podáva ich cez osudy konkrétnych historických postáv, ponúka príbehy kráľov a rytierov, urodzených dám, ale aj prostých poddaných, ktorým do života zasiahol kôň, v niektorých okamihoch dokonca doslova menil dejiny, ako sa to udialo napríklad v bitke pri Moháči, ktorú neobratný kráľov kôň povýšil na historický medzník. Kniha ponúka množstvo neznámych a doteraz neskúmaných faktov o vzťahu stredovekých ľudí k zvieratám, o ich využívaní v medicíne, o počiatkoch veterinárneho lekárstva ako aj o chove koní, ktorý mal v Uhorskom kráľovstve a teda j na Slovensku takú vysokú úroveň, že sa z uhorských koní stal tovar žiadaný po celej Európe.
Kniha D. Dvořákovej si všíma všetky aspekty súžitia človeka a koňa, podáva ich cez osudy konkrétnych historických postáv, ponúka príbehy kráľov a rytierov, urodzených dám, ale aj prostých poddaných, ktorým do života zasiahol kôň, v niektorých okamihoch dokonca doslova menil dejiny, ako sa to udialo napríklad v bitke pri Moháči, ktorú neobratný kráľov kôň povýšil na historický medzník. Kniha D. Dvořákovej si všíma všetky aspekty súžitia človeka a koňa, podáva ich cez osudy konkrétnych historických postáv, ponúka príbehy kráľov a rytierov, urodzených dám, ale aj prostých poddaných, ktorým do života zasiahol kôň, v niektorých okamihoch dokonca doslova menil dejiny, ako sa to udialo napríklad v bitke pri Moháči, ktorú neobratný kráľov kôň povýšil na historický medzník. Kniha ponúka množstvo neznámych a doteraz neskúmaných faktov o vzťahu stredovekých ľudí k zvieratám, o ich využívaní v medicíne, o počiatkoch veterinárneho lekárstva ako aj o chove koní, ktorý mal v Uhorskom kráľovstve a teda j na Slovensku takú vysokú úroveň, že sa z uhorských koní stal tovar žiadaný po celej Európe.
Rytier a jeho kráľ je jedinečná, v slovenskej historiografii prvá kniha, ktorá rozpráva o šľachte v stredoveku, o jej bojoch, hrdinstvách i zradách, o hradoch a o živote, ktorý sa nich odohrával – a to všetko na podklade pôvodného archívneho, doteraz zväčša neznámeho materiálu. Rytier a jeho kráľ je jedinečná, v slovenskej historiografii prvá kniha, ktorá rozpráva o šľachte v stredoveku, o jej bojoch, hrdinstvách i zradách, o hradoch a o živote, ktorý sa nich odohrával – a to všetko na podklade pôvodného archívneho, doteraz zväčša neznámeho materiálu. Je to rozprávanie o legendami opradenom rytierovi, ktorý sa cez Beckov a svojho šaša dostal aj do historického vedomia Slovákov, žiaľ, v neuveriteľne skreslenej podobe – ako krutý a rozmarný pán. Stibor Daniely Dvořákovej je celkom iný, ušľachtilý, hrdinský, ochranca vdov, sirôt a starých ľudí, navyše zakladateľ stiborovskej dynastie, ktorá zohrala významnú úlohu nielen v dejinách Slovenska, ale aj celého Uhorska, ba aj Poľska. V poľskom historickom vedomí hrá Stibor úlohu hrdinu. K jeho osobe sa viaže povesť ako zachránil svojho kráľa pred Turkami a potom skočil na koni oblečený v brnení do Dunaja a preplával ho. Autorke knihy Rytier a jeho kráľ sa podarilo zistiť, že táto na prvý pohľad fantastická historka (brnenie vážilo vyše 50 kilogramov) má reálne jadro. V knihe je celý rad aj ďalších príbehov a faktov, ktoré zobrazujú život stredovekého šľachtica na území Slovenska v reálnej, rôznymi schémami neskreslenej podobe.
Rytier a jeho kráľ je jedinečná, v slovenskej historiografii prvá kniha, ktorá rozpráva o šľachte v stredoveku, o jej bojoch, hrdinstvách i zradách, o hradoch a o živote, ktorý sa nich odohrával – a to všetko na podklade pôvodného archívneho, doteraz zväčša neznámeho materiálu. Rytier a jeho kráľ je jedinečná, v slovenskej historiografii prvá kniha, ktorá rozpráva o šľachte v stredoveku, o jej bojoch, hrdinstvách i zradách, o hradoch a o živote, ktorý sa nich odohrával – a to všetko na podklade pôvodného archívneho, doteraz zväčša neznámeho materiálu. Je to rozprávanie o legendami opradenom rytierovi, ktorý sa cez Beckov a svojho šaša dostal aj do historického vedomia Slovákov, žiaľ, v neuveriteľne skreslenej podobe – ako krutý a rozmarný pán. Stibor Daniely Dvořákovej je celkom iný, ušľachtilý, hrdinský, ochranca vdov, sirôt a starých ľudí, navyše zakladateľ stiborovskej dynastie, ktorá zohrala významnú úlohu nielen v dejinách Slovenska, ale aj celého Uhorska, ba aj Poľska. V poľskom historickom vedomí hrá Stibor úlohu hrdinu. K jeho osobe sa viaže povesť ako zachránil svojho kráľa pred Turkami a potom skočil na koni oblečený v brnení do Dunaja a preplával ho. Autorke knihy Rytier a jeho kráľ sa podarilo zistiť, že táto na prvý pohľad fantastická historka (brnenie vážilo vyše 50 kilogramov) má reálne jadro. V knihe je celý rad aj ďalších príbehov a faktov, ktoré zobrazujú život stredovekého šľachtica na území Slovenska v reálnej, rôznymi schémami neskreslenej podobe.
Lovag és a királya. Stiborici Stibor és Luxemburgi Zsigmond
Lovag és a királya. Stiborici Stibor és Luxemburgi Zsigmond
Kostnická kronika historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. PAPSONOVÁ, Mária – ŠMAHEL, František – DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ulrich Richental Kostnická kronika : historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov.
Kostnická kronika historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. PAPSONOVÁ, Mária – ŠMAHEL, František – DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ulrich Richental Kostnická kronika : historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov.
Spomienky Heleny Kottannerovej Autentické rozprávanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, o odhodlanej  kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a ako ho vďaka dvom odvážnym ženám  korunovali za uhorského kráľa (1439 – 1440). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2008. 100 s. ISBN 978-80-85501-41-4 DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária. Spomienky Heleny Kottannerovej Autentické rozprávanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, o odhodlanej  kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a ako ho vďaka dvom odvážnym ženám  korunovali za uhorského kráľa (1439 – 1440). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2008. 100 s. ISBN 978-80-85501-41-4
Spomienky Heleny Kottannerovej Autentické rozprávanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, o odhodlanej kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a ako ho vďaka dvom odvážnym ženám korunovali za uhorského kráľa (1439 – 1440). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2008. 100 s. ISBN 978-80-85501-41-4 DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária. Spomienky Heleny Kottannerovej Autentické rozprávanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, o odhodlanej kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a ako ho vďaka dvom odvážnym ženám korunovali za uhorského kráľa (1439 – 1440). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2008. 100 s. ISBN 978-80-85501-41-4
Lásky a škandály v našich panovníckychLásky a škandály v našich panovníckych rodoch DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HOLEC, Roman – LENGYEL OVÁ, Tünde – MÚCSKA, Vincent. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 415 s. rodoch DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HOLEC, Roman – LENGYEL OVÁ, Tünde – MÚCSKA, Vincent. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 415 s.
Lásky a škandály v našich panovníckychLásky a škandály v našich panovníckych rodoch DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HOLEC, Roman – LENGYEL OVÁ, Tünde – MÚCSKA, Vincent. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 415 s. rodoch DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HOLEC, Roman – LENGYEL OVÁ, Tünde – MÚCSKA, Vincent. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 415 s.
Kalendárium. Svátky, světci, osobnosti, pranostiky, pověry, zvyky a tradice pro každý den
Kalendárium. Svátky, světci, osobnosti, pranostiky, pověry, zvyky a tradice pro každý den
Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť [Medieval Castles in Slovakia. Life, Culture, Society].
Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť [Medieval Castles in Slovakia. Life, Culture, Society].
Človek a svet zvierat v stredoveku DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku [Man and the Animal World in the Middle Ages]. Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. Bratislava : Veda, 2015. 572 s. Edicia Svet vedy, Zväzok 35. ISBN 978-80-224-1423-4
Človek a svet zvierat v stredoveku DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku [Man and the Animal World in the Middle Ages]. Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. Bratislava : Veda, 2015. 572 s. Edicia Svet vedy, Zväzok 35. ISBN 978-80-224-1423-4
Ďalšie:
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Čierna kráľovná. Barbora Celjská : (1392-1451) životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej / Daniela Dvořáková [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen]. - Budmerice ; Bratislava : Vydavateľstvo RAK : Historický ústav SAV, 2013. - 303 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-85501-60-5
AAB02 Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Man and the Animal World in the Middle Ages]. - Bratislava : Veda, 2015. - 572 s. - (Edicia Svet vedy ; Zväzok 35). - Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1423-4.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Jošt a Uhorské kráľovstvo / Daniela Dvořáková [Jobst and the Kingdom of Hungary].
In Morava v časech markhraběte Jošta : k 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římskym králem a jeho úmrtí / Libor Jan a kolektív. - Brno : Matica moravská, 2012. - ISBN 978-80-86488-93-6. - s.81-97.
ABC02 Ženy ako obete dvorských intríg / Daniela Dvořáková [Women as Victims of Court Intrigues].
In Ženy a děti ve dvorské společnosti / Dana Dvořáčková -Malá, Jan Zelenka ; lektorovali: Kateřina Charvátová, Josef Šrámek. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. - ISBN 9788072862368. - S. 67-77, 143-144.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Úvod : človek a svet zvierat stredoveku / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Introduction : Man and the Animal World in the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 7-19.
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Nicholas of Szécsény and Salgó - an exceptional man at the court of Sigismund of Luxembourg (A contribution to the court culture and funcioning of the court of the king of Hungary at the beginning of the 15th century) / Daniela Dvořáková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 3-18.
ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Obchod s koňmi v stredovekom uhorskom kráľovstve / Daniela Dvořáková [The horse trade in the medieval Hungarian Kingdom]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 45-60.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Aspekte der Narrationes der Schenkungsurkunde Sigismunds für ungarische Adelige / Daniela Dvořáková. - APVV - 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Kaiser Sigismund (1368-1437) : Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen / Herausgegeben von Karel Hruza und Alexandra Kaar. - Wien-Köln-Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-205-78755-6. - S. 235-244.
AEC02 Das Leben einer Frau in der mittelalterlichen Burg / Daniela Dvořáková. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In The Castle as social space / Editor: Katarina Predovnik. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2014. - ISBN 978-961-237-664-2. - S. 95-102.
AEC03 Die Delegation der ungarischen Kirche und des ungarischen Adels in Konstanz / Daniela Dvořáková.
In Das Konstanzer Konzil essays : 1414-1418 / Herausgegeben von Karl-Heinz Braun, mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider und Thomas Zotz. - Darmstadt : Der Konrad Theiss Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8062-2849-6. - S. 70-74.
AEC04 Erbové a nobilitačné listiny ako prameň výskumu sociálnej mobility v Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského / Daniela Dvořáková [Die Symbolik in der Narrationes der Schenkungsurkunden Sigismunds von Luxemburg]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 204-214.
AEC05 Manželstvo uhorskej šľachty / Daniela Dvořáková [The Marriage of Hungarian Aristocracy]. - APVV -051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra a spoločnosť.
In Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje / K vydání připravili Paweł Kras a Martin Nodl. - Praha : Centrum medievistikých studií AV ČR a UK, 2014. - ISBN 978-80-7007-365-0. - S. 207-226.
AEC06 Marie Uherská a Barbora Celská / Daniela Dvořáková [Mary, Queen of Hungary and Barbara of Celje].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S.767-772, 842.
AEC07 Zikmund se ujímá své role v Říši / Daniela Dvořáková [Sigismund Assumes his Role in the Empire].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S. 725-731, 839.
AEC08 Zikmundova vláda v Uhrách / Daniela Dvořáková [Sigismund´s Rule in Hungary].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S. 702-709,837.
AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Hospodárske zvieratá. 4. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Livestock].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 248-252.
AEDA02 Kôň a pes, najvzácnejšie zvieratá stredoveku. 2. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Horse and Dog, the Most Valuable Animals of the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 145-150.
AEDA03 Liečivá moc zvierat. 3. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Healing Powers of Animals].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 218-221.
AEDA04 Poľovačky a rybolov. 7. / Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Hunting and Fishing].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 390-392.
AEDA05 Zviera ako kráľovský dar. 6. / Daniela Dvořáková ; recenzenti : Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animal as a Royal Gift].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 337-341.
AEDA06 Zviera ako symbol. 1. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animal as a Symbol].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 20-24.
AEDA07 Zvieratá nenávidené a prenasledované. 5. / Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals Hated and Pursued].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 302-304.
AEDA08 Zvieratá v mestách. 8. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals in a City].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 461-465.
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Aus einem fernen Land ...Die ungarische delegation au dem Konzil / Daniela Dvořáková.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S. 159-160.
BDA02 Schutzbrief König Sigismunds für Peter Čech von Leva / D.D.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S. 208-209.
BDA03 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.
BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Kůň a svět pohanských bohů : kult koně a jeho obětování / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 2, č. 4(2012), s.63-65.
BDEB02 Kůň na talíři : jedli naši předkové koňské maso ? / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 3, č. 8(2013), s.56-57.
BDEB03 Vynálezy, které měnili svět / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 3, č. 7(2013), s. 48-49.
BDEB04 Zrození hipologie : od Kikkuliše po Xenophona / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 2, č. 5(2012), s.60-62.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Na veľkej ceste po Európe : Žigmund Luxemburský, Kostnický koncil a dejiny Slovenska / Daniela Dvořáková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č.9, (2012), s. 60-65.
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Človek a svet zvierat v stredoveku / editor: Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Man and the Animal World in the Middle Ages]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 572 s. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. VEGA 2/0061/11 Človek a svet zvierat. - ISBN 978-80-224-1423-4