Prednáška, beseda na ľubovoľnú tému zo stredovekej histórie, 90 minút: 250 eur